โปรแกรมบัญชี PDP โปรแกรม ERP Impress Professional โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Consignment POS Point of Sales Account Software โปรแกรมบัญชีมาตรฐาน IFRS APAC Software-PDP Accounting Software - Content
Home     Contact Us     About Us     Service     ERP Impress Professional     Price     Downloads     News
Hot Promotion


PDP Purchase Order ราคา 10,000 บาท

โปรแกรมจัดซื้อ โปรแกรมบัญชีจัดซื้อ

- สามารถออกใบขอซื้อแยกตามหน่วยงาน
- อนุมัติใบขอซื้อเพื่อออกใบสั่งซื้อ
- จำกัดวงเงินสั่งซื้อสำหรับแต่ละงาน/โครงการ
- สามารถตรวจสอบยอดสั่งซื้อที่ค้างรับ
- สามารถ Online ผ่าน Internet ได้

PDP Fixed Asset ราคา 10,000 บาท

โปรแกรมสินทรัพย์ โปรแกรมบัญชีสินทรัพย์ถวาร

- คำนวณค่าเสื่อมได้ 4 วิธี ทางบัญชีและภาษี
- คำนวณค่าเสื่อมแยกตาม งาน/หน่วยงาน
- โอนย้ายทรัพย์สินระหว่าง งาน/หน่วยงาน
- รองรับ Barcode และ Serial No.
- ต่อเชื่อมกับ Portable Scanner ได้

PDP Stock Control ราคา 10,000 บาท

โปรแกรมสต็อก โปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง

- คำนวณต้นทุนแบบ Average, FIFO, LIFO, Lot
- กำหนดสูตรการผลิตได้
- โอนย้ายระหว่าง ที่ตั้ง/คลังสินค้า
- กำหนดประเภทการเบิกและการรับ
- รองรับ Barcode และ Serial no.

PDP General Ledger ราคา 10,000 บาท

โปรแกรมบัญชีแยกประเภท

- กำหนดรหัสบริษัท, สาขา, ฝ่าย, แผนก ได้ไม่จำกัด
- สามารถกำหนดงบประมาณได้ ถึง 5 ชุด
- สามารถเริ่มการใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องบันทึกยอดยกมา
- รองรับ Profit/Cost Center, Project/Job
- สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ตลอด


Main Menu
· หน้าแรก
· About Impress Professional
· Contact Us
· Downloads
· News
· Our Company
· Our Service
· PDP Promotion Price
· Search
· สำหรับสมาชิก

ERP Impress Professional
รองรับการใช้งานในธุรกิจ..

- For Construction
- For Consignment
- For Manufacturing
- For Agriculture
- For Distribution
- For Jewelry
- For Metal
- For Wood
- For Law Office
- For Fund Management
- For Office Building

- ธนาคาร และ สถาบันการเงิน
- ธุรกิจ ออกแบบ รับเหมาก ก่อสร้าง ติดตั้ง
- อุตสาหกรรมผลิตอาหาร เกษตร ขนม
- อุตสาหกรรมผลิตอาหารแช่แข็ง
- อุตสาหกรรมเคมีเกษตร
- อุตสาหกรรมปิโตรเคมี สี พลาสติก
- อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
- อุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายเหล็ก
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูป
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์
- ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์
- ธุรกิจสิ่งพิมพ์ และ โรงพิมพ์
- ธุรกิจสื่อ และ โฆษณา
- ธุรกิจให้บริการ สำนักงานบัญชี
- ธุรกิจให้บริการ สำนักงานกฎหมาย
- ธุรกิจให้บริการ ศูนย์บริการซ่อม


ประเภทของโปรแกรม ERP Impress

- โปรแกรมฝากขาย โปรแกรมระบบฝากขาย
- โปรแกรมผลิต โปรแกรมวางแผนการผลิต
- โปรแกรมต้นทุน โปรแกรมต้นทุนการผลิต
- โปรแกรมกองทุน โปรแกรมบัญชีกองทุนรวม
- โปรแกรมบัญชีโรงพยาบาล
- โปรแกรมบัญชีโรงแรม
- โปรแกรมเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า
- โปรแกรมก่อสร้าง รับเหมาก่อสร้าง ติดตั้ง
- ฯลฯ

โปรแกรม ERP Impress Professional

ประกอบด้วย ::

โปรแกรมด้านการขาย
- โปรแกรมขาย โปรแกรมขายสินา
- โปรแกรมขายหน้าร้าน โปรแกรม POS
- โปรแกรมฝากขาย consignment

โปรแกรมบริหารงานจัดซื้อ
- โปรแกรมจัดซื้อ โปรแกรมระบบจัดซื้อ

โปรแกรมจัดการสินค้า
- โปรแกรมสต็อก โปรแกรม stock contrl
- โปรแกรมคลังสินค้า Warehouse control

โปรแกรมด้านการบัญชี การเงิน
- โปรแกรมลูกหนี้ โปรแกรมบัญชีลูกหนี้
- โปรแกรมเจ้าหนี้ โปรแกรมบัญชีเจ้าหนี้
- โปรแกรมการเงิน เงินสด และ ธนาคาร
- โปรแกรมบัญชีแยกประเภท
- โปรแกรมจัดทำงบการเงิน วิเคราะห์งบการเงิน

โปรแกรมบริหารสินทรัพย์
- โปรแกรมสินทรัพย์ โปรแกรมบัญชีสินทรัพย์

โปรแกรมด้านการผลิต (Production)
- โปรแกรมวางแผนการผลิต โปรแกรมผลิต
- โปรแกรมต้นทุนฐานกิจกรรม (ABC)
- โปรแกรมต้นทุนการผลิตตามงาน
- โปรแกรมซ่อมบำรุง Maintenance (PM)

Product
PDP Accounting Software
ประเภทของโปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป PDP

- โปรแกรมบัญชี รับเหมาก่อสร้าง
- โปรแกรมบัญชี รับเหมาติดตั้ง
- โปรแกรมบัญชี โรงงานอุตสาหกรรม
- โปรแกรมบัญชี ประกันภัย ประกันชีวิต
- โปรแกรมบัญชี ทั่วไป
- โปรแกรมบัญชี ชิปปิ้ง shipping
- โปรแกรมบัญชี freight forwarder
- โปรแกรมบัญชี สำนักงานบัญชี
- โปรแกรมบัญชี import export
- โปรแกรมบัญชี ศูนย์บริการ
- โปรแกรมบัญชี โบรกเกอร์ประกันภัย
- โปรแกรมบัญชี โรงสี
- โปรแกรมบัญชี ร้านวัสดุก่อสร้าง
- โปรแกรมบัญชี ภัตตาคาร
- โปรแกรมบัญชี โรงพยาบาล
- โปรแกรมบัญชี โรงเรียน
- โปรแกรมบัญชี โรงแรม


Who's Online
ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

Login

User_Name

รหัสผ่านประกาศรับสมัครงาน


บริษัท เป็นผู้ผลิตโปรแกรมบัญชี (Software Account) และ โปรแกรม ERP (ERP Software) ชั้นนำของประเทศ ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งต่อไปนี้ ...
Programmer
- ปริญญาตรี มีความรู้ทาง VB, VB.net, Dehphi,PHP,ASP,SQL
- ประสบการณ์การทำงาน1ปีขึ้นไป
- รักการเรียนรู้และรักงานท้าทาย
Implementor (ด่วน)
- ปริญญาตรี ทางบัญชีหรือ คอมพิวเตอร์
- ประสบการณ์การทำงาน1ปีขึ้นไป
- รักการเรียนรู้และรักงานท้าทาย
Marketing 1 ตำแหน่ง
- ปริญญาตรีทางด้านการตลาด
- ประสบการณ์การทำงาน1ปีขึ้นไป
- สามารถวางแผนการตลาดและการขายได้
Sales 5 ตำแหน่ง
- ปริญญาตรี ทุกสาขา
- ประสบการณ์การทำงาน1ปีขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบและรักงานขาย
ผู้สนใจส่งรายละเอียดและคุณสมบัติผู้สมัครมาได้ที่ info@apacsoftware.co.th

:: โปรแกรม ERP | ระบบซื้อ ระบบขาย | ระบบขายหน้าร้าน ระบบสต็อก | ระบบบัญชีการเงิน ระบบสินทรัพย์ | ระบบผลิต ระบบต้นทุน ระบบซ่อมบำรุง ::
-
โปรแกรม ERPImpress Professional คือ โปรแกรมสำเร็จรูป ERP ตามมาตรฐาน IFRS (Internation Financial Reporting Standards) ที่ออกแบบและพัฒนาเพื่อธุรกิจขนาดกลาง ถึง ขนาดใหญ่ ซึ่งต้องการขีดความสามารถของโปรแกรมเพิ่มขึ้น ทั้งในแง่ของการบริหารจัดการทางด้านข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้นและปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น โดยโปรแกรม ERP Impress Professional ประกอบด้วยโปรแกรมด้านการตลาด และ การขาย โปรแกรมด้านบัญชี โปรแกรมทางการเงิน โปรแกรมการผลิต และยังมีการเพิ่มในส่วนของธุรกิจเฉพาะมากขึ้น เช่น มี โปรแกรมฝากขาย ทีมี ระบบฝากขาย(Consignment) ที่สมบูรณ์แบบที่สุด เพราะได้มีการ Implement ใช้งานจริงแล้วสำหรับประเภทสินค้า เช่น เครื่องสำอาง/ รองเท้า/ เสื้อผ้า/ กระเป๋า/ หนังสือ/ แว่นตา/ ไวน์ และอื่นๆ และยังมีโปรแกรมต้นทุนการผลิต ที่รองรับการคำนวณต้นทุนตามงาน และ ตามกิจกรรม โดยเฉพาะ ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Based Costing) ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง สำหรับโรงงานอุตสาหกกรมต่างๆ โปรแกรมด้านการผลิต มี โปรแกรมวางแผนการผลิต (Production Planning) โปรแกรมขายหน้าร้าน หรือ ระบบขายหน้าร้าน Point of Sale (POS) โปรแกรมคลังสินค้า หรือ ระบบบริหารคลังสินค้า(Warehouse Management System) และล่าสุดได้มีการพัฒนา ระบบบัญชีสำหรับบริหารกองทุน สำหรับ บริษัทจัดการกองทุน (Account for Fund Management) โดยสามารถเชื่อมต่อ (interface) กับโปรแกรม Bonanza ได้ รายละเอียดสำหรับ Impress Professional สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bcsc.co.th

:: โปรแกรมบัญชี PDP | โปรแกรมบัญชีไทย | โปรแกรมทางบัญชี | โปรแกรมด้านบัญชี | โปรแกรมด้านการบัญชี | โปรแกรมบัญชีงานบริการ ::
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป PDP โปรแกรมทางบัญชีมาตรฐานสากลที่มีความสามารถในการรองรับการใช้งานที่ซับซ้อนได้ โดยผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมให้สอดคล้องกับเงื่อนไขทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลดอเวลาได้ เพราะโปรแกรมบัญชีทั่วไป PDP ได้ถูกออกแบบโดยนักวางระบบมืออาชีพที่มองเงื่อนไขในทุกมิติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไว้ล่วงหน้าแล้ว จึงสามารถอาศัยโปรแกรมด้านการบัญชี PDP ในการบริหารจัดการส่วนต่างๆภายในองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน ความผิดพลาด ความขัดแย้งในการปฎิบัติงาน ยิ่งกว่านั้น เพื่อให้การใช้โปรแกรม PDP เกิดความคุ้มค่าสูงสุด ผู้พัฒนาได้พัฒนาโปรแกรม PDP ออกเป็นส่วนๆ(Modules) ตามฟังชั่น (Function) การใช้งาน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกลงทุนเฉพาะส่วนงานที่ต้องการใช้จริงก่อนได้ และสามารถลงทุนซื้อส่วนงานอื่นๆที่ต้องการในภายหลังได้ จะเห็นได้ว่า การใช้งานโปรแกรมบัญชี PDP เท่ากับว่าผู้ใช้ได้ทั้งระบบงานมาตรฐานในการทำงานและโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพไปพร้อมๆกัน โปรแกรมระบบบัญชี PDP จึงเป็นโปรแกรมบัญชีไทยที่คุ้มค่าสำหรับการลงทุนที่สุด อาจกล่าวได้ว่าเป็นโปรแกรมบัญชีที่ดีที่สุด และ เป็นโปรแกรมบัญชีที่ถูกที่สุด เมื่อเทียบความสามารถของโปรแกรมกับราคาของโปรแกรม และเพี่อพัฒนาโปรแกรม PDP เป็นโปรแกรมด้านธุรกิจที่สามารถรองรับธุรกิจได้หลายหลายประเภท จึงมีการเพิ่ม addon function ให้กับธุรกิจที่มีลักษณะเฉพาะบางประเภท

อสังหาริมทรัพย์ รับเหมา ก่อสร้าง ติดตั้ง : บริหาร ต้นทุนตาม Job, Project(site) วัสดุ ก่อสร้าง , อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือที่ใช้ในการก่อสร้าง กำหนด BOQ และควบคุมงบประมาณตาม BOQ, งวดการจ่ายและรับชำระเงิน
โรงงานอุตสหกรรม : บริหาร ต้นทุนการผลิตตาม Job, Project, วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป
ธุรกิจให้ บริการ : บริหาร ต้นทุนตาม Job, Project ,Profit/Cost Center และเรื่องภาษี
ธุรกิจ Import/Export : สรุปการซื้อขายตามแต่ละสกุลเงิน และ พิมพ์แบบฟอร์มเอกสารส่งออก
ธุรกิจ สำนักงานบัญชี : ไม่จำกัดจำนวนบริษัท สาขา ที่จะเปิดใหม่ อิสระในการออกแบบงบการเงิน
ธุรกิจ โบรกเกอร์ประกัน : รองรับการรับและจ่ายชำระเงินระหว่างผู้เอาประกันและบริษัทประกัน
ธุรกิจ จัดจำหน่าย : รองรับสินค้าที่มี Serial No. และ Barcode สินค้าคงเหลือ และวันหมดอายุสินค้า
ธุรกิจ ชิปปิ้ง : รองรับการ มัดจำ เบิกจ่ายเงินล่วงหน้าตาม งาน สรุปกำไรขาดทุนตามงาน
:: โปรแกรมบัญชีออนไลน์ | ระบบบัญชีออนไลน์ | โปรแกรมระบบบัญชีออนไลน์ |ระบบออนไลน์ Online System ::
โปรแกรม ERP ออนไลน์ Impress Professional Online และ โปรแกรมบัญชีออนไลน์ PDP Online สามารถรองรับการทำงานในลักษณะออนไลน์ (online) ผ่านอินเตอน์เน็ต (internet)ได้ ทำให้องค์กรที่มีหลายสาขาหรือหลายคลังสินค้าสามารถเชื่อมการทำงานในลักษณะ online กับสำนักงานใหญ่ได้ โดยไม่ต้องผ่าน lease line ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนมาก สำหรับองค์กรที่มีหน่วยรถเคลื่อนที่ (หน่วยรถ van) ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยขาย สามารถอาศัย โทรศัพท์มือถึอผ่าน Mobile GPRS หรือ WIFI ในการ online ผ่าน อินเตอร์เน็ท กับสำนักงานใหญ่ได้ โดยข้อมูลการขายจะ update แบบ realtime มายังสำนักงานใหญ่ ทำให้สำนักงานใหญ่สามารถรู้สถานะของหน่วยรถแต่ละหน่วยว่า มียอดขายเท่าไร ขายสินค้าอะไรไปบ้าง และมีสินค้าคงเหลืออยู่ในรถเท่าไร สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสามารถควบคุมการจัดซื้อหรือเบิกจ่ายตาม site งานต่างๆแบบออนไลน์ได้ ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ในลักษณะออนไลน์ เช่น โปรแกรมขายสินค้าออนไลน์ ที่ใช้สำหรบระบบขายสินค้าออนไลน์ โปรแกรมขายหน้าร้านออนไลน์ (pos ออนไลน์) โปรแกรมจัดซื้อออนไลน์ (อนุมัติการขอซื้อ สั่งซื้อผ่าน internet)
ประโยชน์ที่ได้รับจากากรใช้ระบบ online
Realtime Information : ทำให้ผู้บริหารสามารถรู้สถานะที่เป็นปัจจุบันเสมอ
Low maintenance cost : ติดตั้งโปรแกรมไว้ที่สำนักงานใหญ่เพียงจุดเดียว
Low operation cost : ใช้ ADSL หรือ Mobile GPRS หรือ WIFI แทนการใช้ Lease line
Increase Efficiency : เพราะสามารถทำงานได้จากทุกที่
More data reliability : เพราะข้อมูลถูกป้อนเข้าจุดเดียว ไม่มี double entry
More profit : ทำให้ภาพรวมทุกอย่างดีขึ้น ธุรกิจย่อมมีผลกำไรมากขึ้น
:: โปรแกรมก่อสร้าง | โปรแกรมรับเหมาก่อสร้าง | โปรแกรมบัญชีก่อสร้าง | โปรแกรมบัญชีรับเหมาก่อสร้าง | โปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง ::
โปรแกรมบัญชีรับเหมาก่อสร้าง ออนไลน์ PDP : การบริหารธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การบริหารต้นทุนโครงการให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่าย ถ้าไม่มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โปรแกรมบัญชี PDP สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ได้พัฒนาโปรแกรมให้สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้ โดยโปรแกรมก่อสร้าง PDP สามารถเปรียบเทียบต้นทุนจริงกับงบประมาณที่ตั้งไว้ได้ตลอดเวลา ควบคุมการขอซื้อ (PR) สั่งซื้อ (PO) ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน BOQ ของแต่ละงานได้ สามารถแยกงบประมาณตามโครงการ งาน แผนก และสามารถมองเห็นสถานะของแต่ละโครงการ งาน หรือ แผนกได้ สำหรับองค์กรที่มี site งานก่อสร้างตามจุดต่างๆ สามารถ ออนไลน์ (online) ผ่าน อินเตอร์เน็ต (internet) เพื่อเชื่อมต่อออนไลน์กับสำนักงานใหญ่ได้ การสั่งซื้อหรือรับของจาก site งานต่างๆจะเป็นไปในลักษณะ realtime โดยข้อมูลจะ update มาที่สำนักงานใหญ่ทันทีที่ป้อนข้อมูลเข้าโปรแกรม โปรแกรมบัญชีรับเหมาก่อสร้าง PDP สามารถใช้ได้กับงานประเภทโครงการรับเหมาทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น งานก่อสร้าง อาคารสำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร งานโยธา งานก่อสร้างโรงงาน งานรับเหมาไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ออกแบบตกแต่ง สถาปัตย์ และ อื่นๆ
:: โปรแกรมฝากขาย | โปรแกรมระบบฝากขาย | โปรแกรมบัญชีฝากขาย | Consignment Software | Consignment System ::
โปรแกรมฝากขายออนไลน์ Impress Consignment : เนื่องจากรูปแบบการขายในปัจจุบันมีการพัฒนาจนมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งจะมีแค่ขายเชื่อและขายสดเท่านั้น ระบบฝากขายเป็นการขายรูปแบบใหม่ที่ห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่จะนำมาใช้กับสินค้าประเภทแฟชั่นเช่น เครื่องสำอาง/เสื้อผ้า /รองเท้า /กระเป๋า /แว่นตา /หนังสือ /ไวน์ และอื่นๆ อีกหลายชนิด โดยห้างมีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่และระบบอำนวยความสะดวก ให้กับเจ้าของสินค้าที่จะนำสินค้าของตนเองมาขายในห้างในลักษณะฝากขาย โดยเจ้าของสินค้าจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการเกี่ยวกับสต็อกสินค้าและการขายเอง เมื่อขายสินค้าได้แล้ว ห้างจะหักเงินส่วนที่เจ้าของสินค้าตกลงว่าจะให้กับห้างไว้เมื่อเกิดการขายขึ้น ซี่งส่วนใหญ่จะคิดเป็นเปอร์เซ็น การขายในลักษณะนี้จึงทำให้เจ้าของสินค้ามีภาระหน้าที่ที่จะต้องบริหารสต็อกสินค้าเอง โปรแกรมฝากขาย Impress Consignment สามารถช่วยลดภาระดังกล่าวได้ ทำให้การบริหารการขายมีความสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหล และบริหารให้มีสินค้าที่เพียงพอต่อการขายตลอดเวลาด้วย impresssoft
:: โปรแกรมผลิต | โปรแกรมการผลิต | โปรแกรมวางแผนการผลิต | โปรแกรมMRP | Impress Production Planning Software ::
โปรแกรมวางแผนการผลิต Impress Production Planning : ระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ มีกระบวนการและขั้นตอนการผลิตที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม แต่โรงงานทุกประเภทจะต้องอาศัยปัจจัยการผลิตที่เหมือนกัน คือ แรงงาน เครื่องจักร และ เวลาที่ใช้ไป การวางแผนการผลิตเพื่อผลิตสินค้าส่วนใหญ่จึงนำเอาปัจจัยทั้ง 3 มาเป็นหลักในการคำนวณว่าถ้าหากมีการสั่งซื้อสินค้าชนิดหนึ่งในปริมาณหนึ่ง ถ้าใช้ กำลังคน กำลังเครื่องจักรที่มีอยู่ จะสามารถผลิตสินค้าปริมาณดังกล่างให้กับผู้ซื้อได้เมื่อใด และเมื่อปัจจัยการผลิตหนึ่งเปลี่ยนไป จะมีผลกระทบกับผลการผลิตอย่างใด การหาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเสียเวลาอย่างมาก หากไม่ใช้โปรแกรมช่วยในการคำนวณ โปรแกรมวางแผนการผลิต Impress Production Planning เป็นระบบที่ช่วยคำนวณ โดยระบบจะคำนวณหาปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการผลิตแต่ละครั้ง เช่น วัตถุดิบ เครื่องจักร แรงงาน เพื่อกำหนดตารางการผลิตที่เหมาะสม และสามารถช่วยฝ่ายขายตอบคำถามสำหรับลูกค้าที่เป็นลักษณะจ้างทำ (By Order) ว่าถ้าสั่งซื้อแล้ว จะสามารถส่งมอบสินค้าได้เมื่อไร http://onlineacc.net
:: โปรแกรมต้นทุน | โปรแกรมระบบต้นทุน | โปรแกรมบัญชีต้นทุน | ระบบต้นทุน | โปรแกรมต้นทุนฐานกิจกรรม | โปรแกรมต้นทุนตามกิจกรรม ::
โปรแกรมต้นทุนตามกิจกรรม Impress Activity Based Costing : การบัญชีต้นทุนตามกิจกรรม (Activity based costing : ABC) เป็นแนวคิดของระบบการบริหารต้นทุนแบบใหม่ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ผู้บริหารหันมาให้ความสนใจกับการบริหารกิจกรรมและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงมีการบริหารโดยแบ่งออกเป็นกิจกรรมต่าง ๆ และถือว่ากิจกรรมเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดต้นทุน ส่วนผลิตภัณฑ์นั้นเป็นสิ่งที่ใช้กิจกรรมต่าง ๆ อีกทีหนึ่ง กิจกรรม คือ การกระทำที่เปลี่ยนทรัพยากรของกิจการออกมาเป็นผลผลิตได้ ดังนั้น การบัญชีต้นทุนตามกิจกรรมนอกจากเน้นการระบุกิจกรรมของกิจการแล้ว ยังพยายามระบุต้นทุนของกิจกรรม เพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์(ลดการปันส่วน) และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่การที่จะนำเอาแนวความคิดในการบริหารต้นทุนแบบใหม่นี้ มาใช้ในการปฎิบัติงานจริง จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่สามารถบริหารข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความน่าเชื่อถือ Impress Activity Base Costing Module คือเครื่องมือดังกล่าว ซี่งได้ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบบัญชีต้นทุน และใช้เวลาในการพัฒนาและปรับปรุงโดยนักพัฒนาโปรแกรมที่มีประสบการณ์สูงทั้งทั้งด้านระบบและการเขียนโปรแกรมเป็นเวลา 5 ปี ปัจจุบัน ได้มีการนำ Impress Activity Base Costing Module ไปติดตั้งใช้งานจริงแล้วในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ http://onlineacc.net
:: โปรแกรมสต็อก | โปรแกรมระบบสต๊อก | ระบบสต๊อคสินค้า | ระบบสต๊อก | โปรแกรมสินค้าคงคลัง | โปรแกรม stock control ::
โปรแกรมสต็อก ออนไลน์ PDP : การบริหารสินค้าคงคลัง หรือ บริหารสต็อคมีความสำคัญต่อทุกองค์กร สำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป จำเป็นจะต้องบริหารสินค้าให้มีเพียงพอต่อการจำหน่าย หรือ การขาย ตลอดเวลา สำหรับโรงงานผลิต จะต้องบริหารสต็อกวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต โปรแกรมสต็อก PDP ช่วยควบคุมและบริหารสต๊อคหรือสินค้าคงคลังให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กำหนด จุดต่ำสุด /จุดสั่งซื้อ /จุดสูงสุด /ของสินค้าแต่ละชนิด ควบคุมการเบิกจ่ายแต่ละประเภท เช่น การโอนย้าย/ การขาย/รับจาการผลิต /การให้ยืม นอกจากนี้ ยังสามารถกำหนดสูตรการผลิต หรือ สูตรการประกอบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการคิดต้นทุนและรับเบิกสินค้าหรือวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอีกด้วย โปรแกรมสามารถรองรับสินค้าที่มี Serial No.และ Barcode และถ้าต้องการบริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายตามหน่วยงาน (Cost Center) ตามงาน(Job) ตามโครงการ (Project) ก็เพียงแค่กำหนดรหัสหน่วยงาน/ งาน /โครงการ ขึ้นมา และระบุรหัสในเวลาที่มีการเบิกสินค้าหรือวัตถุดิบเกิดขึ้น
:: โปรแกรมจัดซื้อ | โปรแกรมระบบจัดซื้อ | ระบบจัดซื้อ | ระบบจัดซื้อสินค้า | โปรแกรมบริหารงานจัดซื้อ | โปรแกรมจัดซื้อออนไลน์ ::
โปรแกรมจัดซื้อ ออนไลน์ PDP : เป็นระบบบริหารงานจัดซื้อ หรือ ระบบบริหารการซื้อ สามารถใช้กับการสั่งซื้อสินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองหรือบริการต่างๆ ภายในองค์กร โปรแกรมจัดซื้อ PDP ช่วยควบคุมและบริหารการสั่งซื้อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ขณะที่จะทำการสั่งซื้อสามารถตรวจดูว่าสิ่งที่ต้องการสั่งซื้อนั้นมีคงเหลืออยู่ในปริมาณเท่าไร และ มีเก็บอยู่ที่ไหนบ้าง หรือมีการสั่งซื้อไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับหรือเปล่า เพื่อที่จะไม่สั่งซื้อซ้ำซ้อน หรือ เกินความจำเป็น กระบวนการสั่งซื้อเริ่มจาก การทำใบขอซื้อ (Purchase Request)โดยพนักงานในแผนกหรือฝ่ายต่างๆภายในองค์กรที่มีความจำเป็นจะต้องสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ เมื่อใบขอซื้อได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจในการอนุมัติ ฝ่ายจัดซื้อ หรือเจ้าหน้าที่จัดซื้อสามารถดึงข้อมูลจากใบขอซื้อไปออกเป็นใบสั่งซื้อ (Purchase Order)และเมื่อมีการรับสินค้าที่สั่งซื้อ ก็สามารถดึงข้อมูลจากใบสั่งซื้อมาออกเป็นใบรับสินค้าได้ ในกระบวนการสั่งซื้อ หากมีการตั้งงบประมาณ สำหรับ งาน หรือ โครงการ ระบบจะสามารถควบคุมไม่ให้มีการจัดซื้อเกินจากงบประมาณที่กำหนดไว้ได้
:: โปรแกรมสินทรัพย์ | โปรแกรมระบบสินทรัพย์ | ระบบสินทรัพย์ | โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร | โปรแกรมทรัพย์สิน | โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน ::
โปรแกรมสินทรัพย์ ออนไลน์ PDP : เป็นระบบบริหารสินทรัพย์ถาวร หรือ ระบบบริหารทรัพย์สิน ช่วยควบคุมและบริหารสินทรัพย์ถาวรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรม Fixed Asset PDP ไม่เพียงแต่ คำนวณค่าเสื่อมราคา ให้ถูกต้อง รวดเร็วเท่านั้น แต่ยังมีระบบทะเบียนทรัพย์สินซี่งสามารถบอกให้ทราบถึงที่ตั้ง และสภาพที่แท้จริง ของสินทรัพย์ถาวร สามารถวางแผนการ การซ่อมบำรุง ล่วงหน้า (Preventive Maintenance) รวมทั้งเก็บบันทึกประวัติการซ่อมแซมแต่ละครั้งว่าซ่อมกับใคร (Supplier) และค่าใช้จ่ายเท่าไร เก็บประวัติการโอนย้ายหน่วยงานของสินทรัพย์ เก็บประวัติประกันภัย และผู้ดูแลสินทรัพย์ โปรแกรมระบบสินทรัพย์ PDP คำนวณค่าเสื่อมเป็นรายวัน และคำนวณได้หลายวิธีตามที่กฏหมายกำหนด ถ้าผู้ใช้มีโปรแกรมบัญชีแยกประเภท PDP ติดตั้งรวมกับโปรแกรมสินทรัพย์ PDP ข้อมูลที่ประมวลผลได้จะสามารถเชื่อมโยงไปที่โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท PDP(General Ledger)ได้ โปรแกรม Fixed Asset PDP ยังสามารถเชื่อมต่อกับ Handheld Scanner เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจนับสินทรัพย์ และต่อกับ Barcode Printer เพื่อพิมพ์ Label ติดที่ตัวทรัพย์สินอีกด้วย
:: คุณสมบัติโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป PDP ::
PDP Key Features

รองรับธุรกิจหลากหลายประเภท
สามารถใช้งานทั้งแบบ Stand alone และ LAN System
สามารถติดตั้งใช้งานบน Window 98/2000/Me/XP/Vista/Windows 7
ใช้ได้หลายภาษา (Multiple Language) ทั้งข้อมูล (Data) /หน้าจอ (Screen)/รายงาน (Report) กำหนดอิสระตามเครื่องได้
หน้าจอใช้งานถูกออกแบบให้มีความสวยงามน่าใช้ (User Friendly)
สามารถใช้ เพียง Keyboard อย่างเดียว หรือ Keyboard+Mouse ในทุกหน้าจอ
สามารถ Drill Down ลึกลงไปได้หลายขั้น ถึงต้นฉบับเอกสารได้
ทั้งระบบประกอบด้วยโปรแกรมทั้งหมด 8 โปรแกรม
1. โปรแกรมจัดการร่วม(System Manager)
โปรแกรมจัดการร่วมช่วยจัดการในส่วนของ การ Setup ค่าเริ่มต้นต่างๆทั้งหมดของระบบ เช่น รหัสบริษัท รหัสสาขา รหัสหน่วยงาน รหัสบัญชี รหัสลูกค้า รหัสสินค้า... เป็นต้น รวมทั้งกำหนดระดับการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล...
2. โปรแกรมระบบงานขาย(Sales Order)
โปรแกรมขาย หรือ โปรแกรมการขาย เป็นโปรแกรมบริหารงานขาย สามารถช่วยบริหารงานขายเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว เริ่มตั้งแต่ทำใบเสนอราคา เปิดใบส่งของ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน รวมทั้ตรวจสอบวงเงินของลูกค้าก่อนเปิดบิลขาย ... ฯลฯ...
3. โปรแกรมระบบงานซื้อ(Purchasing)
โปรแกรมระบบบัญชีซื้อเป็นโปรแกรมบริหารงานซื้อ หรือโปรแกรมบัญชีจัดซื้อ หรือ โปรแกรมจัดซื้อ เริ่มตั้งแต่ทำใบขอซื้อ(PR) จากหน่วยงานต่างๆ เมื่อผ่านมาที่ฝ่ายจัดซื้อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อสามารถตรวจสอบวงเงินของฝ่ายที่ขอซื้อว่าอยู่ในวงเงินหรือเปล่า เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว สามารถดึงใบขอซื้อมาออกเป็นใบสั่งซื้อ เวลารับสินค้าที่สั่งซื้อก็สามารถอ้างอิงจากเอกสารใบสั่งซื้อ...
4. โปรแกรมระบบสต๊อก(Inventory Stock Control) หรือ โปรแกรม สต็อก
โปรแกรมบัญชีสินค้าคงคลัง โปรแกรม stock control manager โปรแกรมสินค้าคงเหลือ โปรแกรมสินค้าสำเร็จรูป เป็นโปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง สามารถแยกประเภทการรับ หรือ การเบิกได้ เช่น รับจากการซื้อ รับจากการผลิต หรือ เบิกไปเป็นตัวอย่าง เบิกไปให้ลูกค้ายืม เป็นต้น สามารถบริหารทั้งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป รองรับ บาร์โคด (barcode) และ serial no. และ Lot control ...
5. โปรแกรมระบบงานบัญชีแยกประเภท(General Ledger)
โปรแกรมบัญชีแยกประเภทสามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ. ที่จ่าย กระดาษทำการ และ ภงด. ต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด...
6. โปรแกรมระบบงานเงินสดและธนาคาร(Cash&Bank)
โปรแกรมเงินสดและธนาคาร หรือ โปรแกรมการเงิน ช่วยบริหารเรื่องเงินสด และเช็ค เช่น พิมพ์เช็ค จ่ายเช็ค รับเช็ค ดูสถานะของเช็ค คุมเงินสดย่อย จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ และจ่ายอื่นๆ ที่ไม่มีการตั้งหนี้มาก่อน...
7. โปรแกรมวิเคราะห์งบการเงิน(Financial Reporter)
โปรแกรมวิเคราะห์งบการเงินสามารถดูและพิมพ์งบการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน งบต้นทุนการผลิต งบการแสเงินสด...
8. โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร(Fixed Asset)
โปรแกรมบริหารสินทรัพย์ หรือ โปรแกรมบัญชีสินทรัพย์ หรือ โปรแกรมสินทรัพย์ถาวร ช่วยคำนวณค่าเสื่อมราคาทั้งทางภาษีและทางบัญชี ตรวจสอบประวัติสินทรัพย์แต่ละชิ้น ตั้งแต่การติดตั้ง ผู้ดูแล สถานที่ตั้ง ประวัติการซ่อมแซม การประกันภัย...
รายงานสามารถที่จะเลือกดูบนจอภาพ พิมพ์ที่เครื่องพิมพ์ ส่งเป็นไฟล์ไป Excel หรือ PDF
ไม่จำกัดจำนวนบริษัท/สาขา/หน่วยงาน ที่จะใช้งาน (Multiple Company)
ไม่จำกัดจำนวนปีในการเรียกดูข้อมูลย้อนหลัง (สามารถย้อนดูอดีตได้ตลอดเวลา)
ไม่จำกัดงวดในการทำงาน สามารถทำงานข้ามปีโดยยังไม่ต้องปิดบัญชีปีปัจจุบัน
กำหนดปีที่ใช้เป็น พ.ศ. หรือ ค.ศ. (แสดงปีได้ทั้ง 2 หรือ 4 หลัก)
สามารถเลือก Running Number เอกสารอัตโนมัติหรือกำหนดเอง
สามารถอ้างอิงเอกสารงทั้งแบบ One-to-Many, Many-to-One หรือ Partial ได้
รองรับการใช้งานสำหรับสินค้าที่มี Barcode และ Serial Number
รองรับหลายสกุลเงิน (Multiple Currency) สามารถ ซื้อ ขาย ในหลายสกุลเงิน
สามารถบริหารรายรับรายจ่าย ตามหน่วยงาน(Profit/Cost Center) ตามงาน/โครงการ
(Project/Job) ใช้กับธุรกิจก่อสร้าง รับเหมาติดตั้ง หรือโรงงานผลิตได้
สามารถกำหนดสูตรการผลิต (BOM) เพื่อใช้กับโรงงานผลิตได้
สามารถกำหนด BOQ เพื่อใช้กับธุรกิจ รับเหมา ก่อสร้าง ติดตั้ง
รองรับธุรกิจที่มีการหักภาษี ณ ที่จ่ายแทนลูกค้า
รองรับตัวเลขจำนวนเงินหลักแสนล้าน (999,999,999,999.99)
สามารถกำหนด Access Rights สำหรับผู้ใช้แต่ละท่าน เพื่อความปลอดภัยในการเข้า
ถึงข้อมูล
รายงานทุกรายการสามารถส่งออกไปที่ Excel ได้
ผู้ใช้สามารถแก้ไขแบบฟอร์มการใช้งานได้เอง
มีระบบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอัตโนมัติเวลาไฟฟ้าหรือเครื่องเกิดขัดข้องใน
ขณะใช้งาน
Integrated System ทุกระบบสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ ป้อนข้อมูลครั้งเดียวได้
ข้อมูลบริหารมากมายตามมา
โปรแกรมได้ลงทะเบียนและผ่านการอนุมัติจากกรมสรรพากรแล้ว

คลิ๊กดูตัวอย่างหน้าจอและรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ละระบบงานในหัวข้อข้างล่าง
รายละเอียดโปรแกรมระบบงานซื้อ (Purchasing)
(เป็นระบบที่ช่วยในการบริหารจัดซื้อวัตถุดิบ สินค้า หรือบริการที่ต้องการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดซื้อในแต่ละครั้งต้องให้ทันในเวลา ปริมาณและคุณภาพต้องตามที่ต้องการ และเป็นต้นทุนที่ต่ำที่สุด ช่วยในการบริหารหนี้ของกิจการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ)

รายละเอียดโปรแกรมระบบงานขาย (Order Entry)
(บริหารระบบงานด้านการขายสินค้าหรือบริการ เน้นเรื่องรองรับการขายที่มีอย่างหลากหลาย ระบบบริหารงานลูกหนี้ช่วยให้สามารถติดตามลูกหนี้ได้อย่างใกล้ชิดและมีระบบวิเคราะห์การขายช่วยในการวางแผนการขาย)

รายละเอียดโปรแกรมระบบสินค้าคงคลัง (Inventory Control)
(สินค้าคงคลังมีผลโดยตรงกับผลการดำเนินงานของกิจการว่าจะมีกำไรหรือขาดทุน ระบบนี้จะช่วยในการควบคุมวัตถุดิบให้พอเหมาะต่อการใช้งาน และสินค้าสำเร็จรูปให้พอดีกับการจัดจำหน่าย)

รายละเอียดโปรแกรมระบบเงินสดและธนาคาร (Cash & Bank)
(เป็นโปรแกรมการเงินที่ใช้ควบคุมระบบการรับจ่ายเงิน บัญชีเงินฝากธนาคาร ควบคุมการจ่ายและรับเช็ค ช่วยให้ฝ่ายบัญชีและฝ่ายการเงินทำงานประสานงานกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน)

รายละเอียดโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger)
(เป็นระบบที่ใช้บันทึกรายการที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน แล้วจำแนกรายการแยกตามประเภทสมุดรายวัน ตามรหัสบัญชี ตามหน่วยงานและตามโครงการ เพื่อรวบรวมสรุปแล้วทำการปิดบัญชี)

รายละเอียดโปรแกรมระบบสินทรัพย์ (Fixed Asset)
(เป็นระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน สามารถพิมพ์บาร์โค้ด สามารถติดตามประวัติการใช้งานและตำแหน่งที่ตั้งของสินทรัยพ์แต่ละตัว สามารถใช้งานร่วมกับ Barcode Scanner, Barcode Reader, Hand Held PC และอุปกรณ์อื่นๆ)

ซอฟต์แวร์คือ โปรแกรมต่างๆ บรรจุอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น ซอฟต์แวร์ระบบปฎิบัติการ สำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ประยุกต์ เป็น โปรแกรมด้านธุรกิจที่ใช้บริหารงานด้านต่างๆ เช่น ซื้อ ขาย ผลิต สต๊อค โปรแกรมบัญชีแยกประเภท ถือเป็นหัวใจหลักของระบบบัญชี เพราะเป็นส่วนที่รวมเอาข้อมูลจากระบบอื่นๆ เข้ามาจัดเป็นหมวดหมู่ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ การทำ โปรแกรมบัญชีรายวัน ทำให้โปรแกรม PDP คือ โปรแกรมบัญชีไทย และเป็น โปรแกรมที่ใช้ในงานบัญชี หรือ โปรแกรมทางการเงิน สำหรับร้านค้าเล็กๆ สามารถใช้ โปรแกรมบัญชีร้านค้า PDP ได้ โปรแกรมเพื่องานบัญชี PDP โปรแกรมทางบัญชี โปรแกรมด้านธุรกิจ บัญชี หรือเรียกว่า ซอฟท์แวร บัญชี, ซอฟต์แวร์ ระบบ บัญชี สำเร็จรูป, คือโปรแกรมที่พัฒนา เพื่อ สำนักงานบัญชี โดย นักวางระบบ มืออาชีพ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ PDP จึงสามารถถือได้ว่าเป็น โปรแกรมบัญชีที่ดีที่สุด และ เป็น โปรแกรมบัญชีที่ถูกที่สุด เมื่อเปรียบเทียบความสามารถ กับ ราคา ของโปรแกรมบัญชี PDP เป็น โปรแกรมบัญชีแบบง่าย ที่มีคนนิยมใช้กันมากที่สุดโปรแกรมหนึ่ง ตัวอย่าง โปรแกรม ระบบ บัญชี บริหาร งาน จัด ซื้อ สินค้า วัตถุดิบ หรือ โปรแกรมสั่งซื้อ สินค้า โปรแกรมสั่งสินค้า โปรแกรม พิมพ์ ใบ สั่ง ซื้อ purchase order software purchasing system โปรแกรม po วิเคราะห์ ซื้อ purchase analysis software หน่วยงานจัดซื้อประกอบด้วย ฝ่ายจัดซื้อ แผนกจัดซื้อ เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ตัวอย่าง โปรแกรม บริหาร ระบบ บัญชี เจ้าหนี้ รายจ่าย ค่าใช้จ่าย โปรแกรม พิมพ์ ใบ วางบิล ใบสำคัญ ใบสำคัญจ่าย ใบกำกับภาษี ใบสั่งซื้อ ใบรับของ ใบสำคัญงรับ แผนกการเงิน ตรวจสอบ ทำเช็ค ทะเบียนคุม เช็ค หนังสือ รับรอง การหักภาษี เจ้าหนี้การค้า วิเคราะห์ อายุ เจ้า หนี้ เพิ่มหนี้/ลดหนี้ Debit note Credit Note โปรแกรม ap system software โปรแกรม account payable software ระบบค่าใช้จ่าย โปรแกรมด้านบัญชี PDP สามารถ กำหนด อัตรา แลกเปลี่ยน สกุล เงิน ตรา ต่าง ประเทศ multi currency หลาย สกุลเงิน โดย อ้างอิง อัตราของ ธนาคาร แห่งประเทศไทย คำนวณ กำไร ขาดทุน จาก อัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคาร ตัวอย่าง โปรแกรม บัญชี คำนวณ ภาษี เพื่อ กรม สรรพากร สำหรับ หน่วยงาน ราชการ โรงงาน โรงเรียน มหาวิทยาลัย สามารถ เชื่อมต่อทางไกล เชื่อมต่อสาขา ในลักษณะ ครบวงจร all in one software sme software โปรแกรม import export ตัวอย่าง โปรแกรม บริหาร ระบบ บัญชี งาน ขาย สินค้า พิมพ์บิล ออกบิล ขาย โปรแกรม ใบ เสนอ ราคา sale order software รายรับ บัญชีลูกหนี้ ลูกหนี้ ar system account receivable software ระบบรายรับ โปรแกรม วิเคราห์ ขาย sales analysis รับล่วงหน้า พัฒนาธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพ พิมพ์ ใบ เสร็จ ประมาณ ประเมิน เป้า การ ขาย เชื่อ สด บริการ Retail management software หมายถึง โปรแกรม point of sales หรือ pos หรือ โปรแกรมขายหน้าร้าน สำหรับ ธุรกิจ ขายปลีก retail business ตัวอย่าง โปรแกรมสินค้าคงคลัง โปรแกรม สต๊อค สต๊อก ควมคุม สต็อค สต็อก การ์ด โปรแกรม inventory control system access โปรแกรมระบบสต็อก ระบบบัญชีสต็อก ระบบควมคุมสต็อก ระบบบริหารสต็อก โปรแกรมสต็อก บริหาร คลังสินค้า บัญชีคุมสินค้า โปรแกรมจัดการคลังสินค้า management control stock software stock management สต๊อคการ์ด รายงานสต๊อคการ์ด สตอก สตอค การเบิกจ่าย เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องเขียน วัสดุสินเปลือง โปรแกรมสินค้าคงคลัง หรือ โปรแกรม stock หรือ โปรแกรม inventory control หรือ โปรแกรมสต็อก สินค้า หรือ โปรแกรมสต๊อก สินค้า ช่วยในการ บริหาร จัดการ การ รับ เบิก สินค้า หรือ วัตถุดิบ ให้เป็น ระบบ สามารถ ติดตาม และ ตรวจสอบได้ โปรแกรมสินค้าสำเร็จรูป เครื่องมือสำหรับบริหาร สินค้าสำเร็จรูป ตัวอย่าง โปรแกรม ระบบ บัญชี สินทรัพย์ ถาวร หรือ โปรแกรมสินทรัพย์ สำหรับ บริหาร ทรัพย์สินถาวร หรือ โปรแกรม Fixed Asset software system Fixed Assets program หรือโปรแกรม คำนวณ ค่าเสื่อมราคา ไว้บริหารวางแผนเกี่วยกับ ค่าเสื่อม โปรแกรม ทรัพย์สิน ถาวร โปรแกรมทะเบียนทรัพย์สิน สำหรับ ติดตาม ทรัพย์สิน ที่ไม่มีมูลค่าได้ โปรแกรม ระบบ บัญชี แยก ประเภท รวบรวม ข้อมูล จาก โปรแกรม ส่วนอื่น เพื่อจัดทำงบทดลอง งบกระดาษทำการ general ledger system gl software โปรแกรม บัญชี ฝากขาย หรือ โปรแกรม ระบบ ฝาก ขาย ตาม ห้าง ระบบ ฝากขาย ขายฝาก หรือ โปรแกรม consignment consign ใช้ได้กับ สินค้า เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า หนังสือ เครื่องสำอาง แฟชั่น เครื่องดื่ม เหล้า โปรแกรม บัญชี บริหาร ธุรกิจ ก่อสร้าง รับเหมา ติดตั้ง โปรแกรม บริหาร ก่อสร้าง โปรแกรม รับเหมา โปรแกรมบัญชีบริการ โปรแกรมบัญชีผลิต โปรแกรมบัญชีศูนย์บริการ โปรแกรม บริหาร ต้นทุน ก่อสร้าง site งานก่อสร้าง โปรแกรม BOQ โปรแกรมคำนวณ BOQ สำหรับธุรกิจ ก่อสร้าง BOQ สำหรับรับเหมาติดตั้ง,โปรแกรม รับเหมา, โปรแกรมควบคุมงบประมาณ, ควบคุมงบประมาณก่อสร้าง,โปรแกรมบริหารงานก่อสร้าง, โปรแกรมควบคุมการก่อสร้าง, ถอดแบบ BOQ, บริหารต้นทุน ก่อสร้าง, โปรแกรมควบคุมการเบิกจ่าย โปรแกรม บริหาร ต้นทุน งาน โครงการ ก่อสร้าง ประเมิน ค่าใช้จ่าย และยังสามารถใช้กับ ร้าน ขาย อุปกรณ์ก่อสร้าง hardware ชื่อ โปรแกรม Enterprise Resource Planning ทำงานบน windows platform อื่นๆ เช่น sap oracle acppac microsoft navision axcepta softwareเป็นต้น ต่อเชื่อมกับ database sql oracle microsoft sql server access โปรแกรม ระบบ บัญชี แยก ประเภท, ระบบ บัญชี สินค้า คงคลัง, การ บริหาร สินค้า คงคลัง, ซอ ฟ ท์ แว ร์ ระบบ บัญชี, โปรแกรม บัญชี ส ต็ อก, โปรแกรม บัญชี sme โปรแกรบัญชีฟรี, โปรแกรมบัญชีครัวเรือน, โปรแกรมบัญชีรายรับรายจ่าย,โปรแกรม บัญชี erp, โปรแกรม สำเร็จรูป ระบบ บัญชี ตัวอย่าง โปรแกรม ระบบ บัญชี วิเคราะห์ งบการเงิน ออกแบบ งบ การเงิน งบลงทุน ของ บริษัท จำกัด ห้าง หุ้น ส่วน นิติบุคคล มหาชน ตลาดหลักทรัพย์ กลต หมายเหตุประกอบงบการเงิน ตัวอย่าง รายงาน การจดทำ งบการเงิน ผู้ตรวจสอบ audit auditor มาตรฐาน การ บัญชี เพื่อ การ บริหาร โรงแรม โรงเรียน โรงงาน รับ เหมา ก่อสร้าง ปตท ธนาคาร การ จัดทำ วิเคราะห์ งบ การ เงิน FR income financial statement cash flow balance sheet working paper profit and lose โปรแกรมบัญชี ERP Impress สำหรับบริษัทบริหารจัดการกองทุน fund account สำหรับสำนักงานกฎหมาย for law office for account office วางระบบ วางระบบบัญชี การวางระบบบัญชี วางแผนภาษี วางระบบภาษี โปรแกรม ERP Impress Professional มี โปรแกรมด้านการผลิต หรือ โปรแกรมผลิต เช่น โปรแกรมวางแผนการผลิต โปรแกรมควบคุมต้นทุนการผลิต โปรแกรสำเร็จรูป ERP Impress โปรแกรมฝากขาย สำหรับธุรกิจฝากขาย consign consignment program consignment software, program consignment, software consignment,consignment system,ซอฟท์แวร์ ระบบฝากขาย สัญญา ระบบฝากขาย โปรแกรม POS, โปรแกรม ขายหน้าร้าน, Point of Sale System, โปรแกรม ณ. จุดขาย, เครื่องยิงบาร์โค้ด, โปรแกรมขายหน้าร้าน, โปรแกรมบัญชี pos, software point of sales โปรแกรมพิมพ์ บาร์โค้ด, โปรแกรมบัญชี รองรับ เครื่องอ่าน บาร์โค้ด barcode reader handheld scanner โปรแกรมทางบัญชี PDP เป็นโปรแกรมบัญชี all in one ที่รวมทุกระบบไว้ในโปรแกรมเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน โปรแกรม CRM โปรแกรม Payroll บริหารบุคคล ทรัพย์ยากรมนุษย์,โปรแกรมเงินเดือน,โปรแกรมบัญชีเงินเดือน โปรแกรมศูนย์บริการ โปรแกรมบริหารศูนย์บริการ โปรแกรมบัญชีศูนย์บริการ โปรแกรมบัญชี ศูนย์บริการ โปรแกรมบัญชีสำหรับศูนย์บริการ เน้น การเปิด job และ ติตตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตาม งาน เพื่อสรุปเปิดบิลขาย โปรแกรมสำเร็จรูป ERP Enterprise Resource Planning คือระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ที่สามารถเชื่อมข้อมูลจากส่วนงานต่างๆเข้าด้วยกัน โปรแกรม วางแผน บริหาร ตาราง การ ผลิต MRP Manufactoring Resource Planning กำลัง การ ผลิต เครื่องจักร คน ปัจจัย สนับสนุน การ ผลิต ต้นทุน วัตถุดิบ ต่อ หน่วย โปรแกรมบัญชี บริหารกองทุน, โปรแกรมระบบบัญชี จัดการกองทุน , ระบบบัญชี สำหรับ บริษัท จัดการกองทุน กองทุนรวม, Asset Management Accounting , Fund Management Accounting System, โปรแกรมบัญชีกองทุนรวม, โปรแกรมบัญชีสำหรับกองทุน สามารถมองภาพรวมของทุกกองทุนเป็นหนึ่งเดียว ทำให้ง่ายต่อการบริหารและจัดการ Warehouse Management System โปรแกรม ระบบ บริหาร จัดการ ควบคุม คลังสินค้า การจัดส่ง การกระจาย สินค้า วัตถุดิบ ช่วยให้การจัดเก็บเป็นไปอย่างมีระบบและใช้พื้นที่การเก็บอย่างเต็มประสิทธิภาพ โปรแกรมบัญชี ขนส่ง, Transportation Management , Logistic software, โปรแกรม โลจิสติก, ระบบโลจิสติก โปรแกรมบัญชี โลจิสติกส์, การ บริหาร จัดการ โล จิ สติ ก ส์,โปรแกรม โลจิสติกส์, โปรแกรม ระบบ โลจิสติกส์, โปรแกรม บริหาร ระบบ โลจิสติกส์, Logistic Management software โปรแกรม ชิปปิ้ง, โปรแกรมบัญชี ชิปปิ้ง, shipping software shipping, ระบบชิปปิ้ง, โปรแกรม freight forwarder, โปรแกรมบัญชี freight forwarder โหลดโปรแกรมบัญชี, download โปรแกรมบัญชี, ดาวโหลดโปรแกรมบัญชี,โปรแกรมบัญชี ออนไลน์ โปรแกรมบัญชี RFID, โปรแกรม RFID, โปรแกรม รองรับ RFID โปรแกรมสร้างฟอร์ม โปรแกรมออกแบบฟอร์ม การลงบัญชี โปรแกรมบัญชีตามมาตรฐาน IFRS
eXTReMe Tracker


Copyright (c) 2004 APAC SOFTWARE CO., LTD. All rights reserved
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txtTel:(662)675-0110-4 Fax:(662)675-0116 Email:info@apacsoftware.co.th